Sổ tay chăn nuôi hung thú (Hoàn)

Sổ tay chăn nuôi hung thú

Tác giả: Trạch nữ nhất chi hoa

Thể loại: Trọng sinh phấn đấu, không gian mỹ thực, chư thần bát quái, mạt thế đào sinh, ấm áp điềm văn

CP: Hỗn Độn x Tiêu Đồ (giả)

Văn án một:

Thần giới rung chuyển, núi lửa, đại hạn, hồng thủy, động đất … Thần dân dưới ách thống trị của các cao giai thần đồng loạt khởi nghĩa vũ trang, tuyên ngôn ăn tươi cao giai thần có thể tích lũy tu vi.

Tiêu Tiểu Bát chính là con gà rù được tất cả cao giai thần trong thần giới công nhận, không có tu vi cũng không có thực lực, bởi vậy rất nhanh liền trở thành đối tượng bị toàn dân săn bắt.

Đây là một hồi đại đào vong tại thần giới, không cố gắng nâng cao thực lực thì chỉ có một kết cục, chết, không, toàn, thây.!

Văn án hai:

Ngay giữa lúc nguy cấp, bị một người nuốt sống hay là bị một đám phân thây, đây là một lựa chọn khó khăn…

Gà rù phấn đấu sử, nhật ký chăn nuôi hung thú, chút chuyện xưa tại thần giới ~

Gà rù Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Mỹ nhân Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Tiêu Tiểu Bát rời nhà

1 – 2 – 3

Tiêu Tiểu Bát lâm nguy

1 – 2

Nô lệ Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Tiêu Tiểu Bát đào tẩu

1 – 2 – 3

May mắn Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Tiêu Tiểu Bát chiến đấu

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15

Trù nương Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Tiêu Tiểu Bát lưu lạc

1 – 2 – 3 – 4

Lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46

Tuần trăng mật của Tiêu Tiểu Bát

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15

Chương cuối

.

.

.

Toàn văn hoàn

One thought on “Sổ tay chăn nuôi hung thú (Hoàn)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *