Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Tác giả: Noãn Hà

Edit: Hắc Vô Thường

Beta: Bạch Vô Thường

Thể Loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, tình hữu độc chung,trung khuyển thâm tình công x ôn nhu hiền lành thụ, chủ công, HE, 1×1

Nhân vật chính: Hạ Tử Trọng x Phương Hách

Phối hợp diễn: Đới Quân, Ellen, Hứa Lỵ Lỵ và một số diễn viên khác…

Khác: Mạt thế, chủ công văn

.

.

Trân trọng cảm ơn bạn J.V đã type bộ này để mọi người đọc dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó bạn ấy cũng sửa lỗi chính tả beta cấu trúc câu.

Mục lục

.

Văn án

Chương 1Chương 2 Chương 3Chương 4Chương 5  –  Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13Chương 14 – Chương 15 – Chương 16

Chương 17 – Chương 18Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23Chương 24Chương 25 – Chương 26

Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35 –  Chương 36

Chương 37Chương 38 Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 – Chương 46

Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53Chương 54 – Chương 55 – Chương 56

Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75  –  Chương 76

Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85  –  Chương 86

Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90

Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95  –  Chương 96

Chương 97 – Chương 98 – chương 99 – chương 100

.

Chương 101 – Chương 102 – Chương 103Chương 104 – Chương 105  –  Chương 106

Chương 107 – Chương 108 – chương 109 – chương 110

.Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115  –  Chương 116

Chương 117 – Chương 118 – chương 119 – chương 120

Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125  –  Chương 126

Chương 127 – Chương 128 – chương 129 – chương 130

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135  –  Chương 136

Chương 137 – Chương 138 – chương 139 – chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145  –  Chương 146

Chương 147 – Chương 148 – chương 149 – chương 150

Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155  –  Chương 156

.

.

.

 

9 thoughts on “Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *