Cuộc gặp gỡ định mệnh (Hoàn)

CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Lee

Beta: Sky

Thể loại:

Đô thị tình duyên. Hiện Đại, Ấm áp, ngọt ngào, không ngược.Có H.Có sinh tử trá hình. HE.

Ôn nhu phúc hắc công × Lạnh lùng si tình thụ.

Nhân Vật Chính:

Phó Thanh x Ngụy Thần

==================

Văn Án:

Duyên khởi, duyên diệt. Duyên tựu duyên tán. Nhưng nếu là định mệnh khiến xui cho hai người gặp gỡ thì duyên đến sẽ là vĩnh hằng.

.

Truyện này mấy bạn có thấy dở cũng đừng ngạc nhiên, hàng Việt tự viết by nhà Búp bê bị hư:3 

Ghét nên repost chơi chứ để mí bạn cúng tiền cho thể loại này thì thật là :v 

.

Mục lục

.

.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Phiên ngoại

.

.

Hoàn