Mạt Thế Chi Tiểu Nhân Đắc Chí

Mạt Thế Chi Tiểu Nhân Đắc Chí

Tác Giả: Thổ Trứ Trạch

Editor: Đông Phương Duy

Beta: Đông Phương Duy

Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, chủng điền, tình hữu độc chung, đại thúc trung khuyển công x trong nóng ngoài lạnh nhân thê thụ, ngọt văn, vô ngược, HE.

Nhân Vật Chính: Hoắc Thành x Lâm An

Khác: Mạt thế, không gian, làm ruộng

Văn án:

Kiếp trước tiểu thụ vì quá mức phô trương mà nhận lấy kết quả bị người khống chế. Cuối cùng cậu chết dưới sự bao vây của đàn tang thi. Trọng sinh lại một đời, cậu gặp được tiểu công. Hai người cùng nhau trải qua một cuộc sống bình thản, ấm áp trong thời kì mạt thế.

.

.

Mục lục

.

Chương 1 Chương 2Chương 3Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

 Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41  – Chương 42 – Chương 43  – Chương 44  – Chương 45

Chương 46 – Chương 47  – Chương 48  – Chương 49  – Chương 50

Chương 51  – Chương 52  – Chương 53 – Chương 54  – Chương 55

Chương 56  – Chương 57 – Chương 58  – Chương 59  – Chương 60

Chương 61  – Chương 62  – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68  – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 –  Chương 72  – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76  – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79  – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83  – Chương 84 – Chương 85

Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90

Chương 91 – Chương 92 – Chương 93