Quý Ngọc (Hoàn)

QUÝ NGỌC

Tác giả: A Đậu.

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không.

Giới thiệu:

Mơ mơ màng màng không biết rõ mình là ai, muốn thoát khỏi trói buộc, hướng đến một cuộc sống bình bình thản thản cùng người quan trọng nhất.

Mục lục

.

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6 – Chương 7

Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

 Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14

Chương 15 – Chương 16 – Chương 17

Chương 18 – Chương 19 – Chương 20 – Chương 21

Chương 22 – Chương 23 – Chương 24

Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28

Chương 29 – Chương 30 – Chương 31

Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38

Chương 39  – Chương 40  – Chương 41  – Chương 42

Chương 43

.

.

Hoàn